در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 73 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 73 مطالعات ششم

شما و دوستانتان می خواهید از اصفهان دیدن کنید و نقشه ی صفحه ی قبل را خریده اید. همفکری کنید و روی نقشه، مکان های تاریخی و دیدنی، مساجد، بازار و… را پیدا کنید و نام ببرید.

مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام، کاخ عالی قاپو، چهل ستون، هشت بهشت، نقش جهان

اگر بخواهید مهمان سرایی انتخاب کنید که به آثار تاریخی نزدیک باشد، کدام را انتخاب می کنید؟

هتل عباسی،هتل آپارتمان مهر، هتل آپارتمان هشت بهشت