در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی ششم

منزل مبینا در نزدیکی منزل فریبا است. او می‌خواست فریبا را برای جشن مبعث پیامبر (ص) دعوت کند و نشانی محلّ برگزاری جشن را به صورت زیر نوشت:
خیابان شاهد، کوچه‌ی سوم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی ششم
جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی ششم

1- مانند نمونه‌ی بالا توضیح دهید چگونه با نشانی مناسب می‌توان به نقاط زیر رسید:


الف) بستنی فروشی: خیابان شهید احمدی روشن، کوچه‌ی سوم
ب) اسباب بازی فروشی: خیابان شاهد، کوچه‌ی اول
پ) فروشگاه لوازم التحریر: خیابان حافظ، کوچه‌ی دوم

2- در نقشه‌ی باغ وحش زیر، هر ضلع مربّع، معادل 10 متر است. در نقشه محلّ قفس هر حیوان به وسیله‌ی تصویرش مشخّص شده است.

image 219

الف) اگر از قفس پلنگ 9 واحد به سمت شرق برویم، به قفس کدام حیوان می‌رسیم؟ زرافه


ب) اگر از قفس پلنگ 3 واحد به سمت شمال برویم، به قفس روباه می‌رسیم.


پ) اگر از قفس زرّافه 5 واحد به سمت شمال و سپس 8 واحد به سمت غرب برویم، به قفس گرگ می‌رسیم.


ت) چگونه از قفس فیل به قفس عقاب برویم؟ 4 واحد به سمت غرب و 2 واحد به سمت شمال


ث) چگونه از قفس گوزن به قفس زرّافه برویم؟ 3 واحد به سمت جنوب و 5 تا به سمت شرق

برچسب شده در: