در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات پنجم

1. درس های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (11) را در کلاس انجام دهید.

پاکستان، ترکمنستان

متن مربوط به پاکستان و ترکمنستان را بخوانید. با توجّه به نقشه و متن ب ه طور گروهی به پرسش ها پاسخ دهید.

الف)

نقشه خوانی

1- جلگه ی وسیع مرکزی پاکستان از آبرفت های کدام رود به وجود آمده است؟

رود سند

2- بندر مهمّ پاکستان در کناره ی اقیانوس هند چه نام دارد؟ چرا این بندر دارای اهمّیت جهانی است؟

بندر کراچی – زیرا از مهمترین مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیاست

3- چرا کشت برنج و پنبه در پاکستان رونق دارد؟

به خاطر جلگه های وسیع حاصلخیز در پاکستان کشاورزی از فعالیت های مهم اقتصادی است و این محصوالت به سرتاسر جهان صادر می شود.

4- فرض کنید دوست شما م یخواهد به پاکستان سفر کند. یک سوغاتی را نام ببرید تا برای شما بیاورد.

گلیم و فرشهای دست بافت

5- چرا کوه نوردان کشورهای مختلف به سفر به پاکستان علاقه مندند؟

در شمال غرب این کشور کوههای بلندی قرار دارد

6- کشورهای ایران و پاکستان چه اشتراکاتی دارند؟

مردمانش مسلمان هستند، عید فطر و عید قربان

ب)

نقشه خوانی

1- صحرای بزرگی که بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را فرا گرفته است، چه نام دارد؟

قره قوم

2- رود آمو دریا به کدام دریاچه می ریزد؟

دریاچه آرال

3- پایتخت و یک شهر مهمّ ترکمنستان را نام ببرید.

عشق آباد – شهر مرو

4- چرا قال یبافی از صنایع دستی عمده ی کشور ترکمنستان است؟

از سال های دور و قالی بافی شهرت داشته و پنبه یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی آنها می باشد.

5- مردم ترکمنستان به کدام ورزش علاقه ی زیادی دارند؟ چرا؟

سوار کاری، سوار کاری یک ورزش پرطرفدار و اسب های ترکمن معروف هستند.

6- کشور ایران با کشور ترکمنستان چه اشتراکاتی دارد؟

مسلمان هستند، عید نوروز، وجود منابع نفت و گاز، صنایع دستی