در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 76 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 76 مطالعات ششم

با توجه به مطالبی که در این درس آموختید، انواع فنون و هنر هایی را که در ساختن بنا های تاریخی اصفهان به کار رفته، فهرست کنید. مثال: کاشی کاری… .

خطّاطی، کاشی کاری، گچ بری، کتیبه نویسی، معماری، سنگ کاری، نقاشّی مینیاتور

فرض کنید دوستی در خارج از ایران دارید که میخواهد به ایران بیاید و از اصفهان دیدن کند به طور گروهی بک کارت پستال با نشانه هایی از شهر اصفهان درست و او را به دیدن اصفهان دعوت کنید کارت دعوت گروه خود را به تابلوی کلاس نصب کنید.

راهنمایی:ازمیان مقواهای رنگی سفید،کرم، قهوه ای یک رنگ را انتخاب کنید و از گل های تزئینی وخشک استفاده کنید. تصویر رنگی یکی از آثار اصفهان را روی آن بچسبانید. مناطق دیدنی اصفهان را لیست کرده و با خط خوش دوستتان را برای بازدید دعوت کنید

به تصاویر مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در این درس با دقت نگاه کنید. حتماً در محل زندگی شما مساجدی وجود دارند که کمتر از ۵٠ سال از ساخت آنها می گذرد. چه تفاوت هایی میان این دو مسجد با مساجد جدید شهر یا روستای شما وجود دارد؟

مساجد جدید از معماری جدیدی که با فناوری امروزی عجین شده اند، ساخته شده اند، مانند وجود دستگاه های گرماساز و سرماساز داخل آنها، ولی این مسجد با فناوری قدیم، سرمایش و گرمایش آنجا را تأمین می کند.

به نظر شما چرا امروزه مساجدی با طراحی مشابه این دو مسجد را کمتر می بینیم؟

به علت پیشرفته شدن علم و فناوری های امروزی، شباهت کمی بین طراحی های این نوع مساجد با مسجدهای قدیم وجود دارد.

به تصاویر مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله دقّت کنید. مهم ترین تفاوتی که در این دو مسجد مشاهده می کنید، چیست؟

مسجد شیخ لطف الله منار یا همان گلدسته ندارد اما مسجد امام (مسجد جامع عباسی) مناره هایی با بیش از 40 متر ارتفاع دارد