در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 علوم چهارم همراه شما هستیم.

1-یک تکه پارچه ی سیاه رنگ و کمی زبر را به آرامی به پشت دست خود بکشید.

2-پارچه را از روی دستتان بردارید و به دقت به آن نگاه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟

 پوست ما قرمز شده و کمی خراشیده شده

برچسب شده در: