در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 78 قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 78 قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آگاه، پیامبر، تبعیت کن ، پیروی نکن

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1نَبِیّپیامبر2النَّبِیّپیامبر اکرم (ص)
3اِتَّقِتقوا پیشه کن4لاتُطِعاطاعت نکن، پیروی نکن
5اِتَّبِعتبعیت کن، پیروی کن6خَبیرآگاه، باخبر
7وَکیلمدافع و پشتیبان   

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1- یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ: ای پیامبر

2- اِتَّقِ اللهَ: خدا را پیشه کن.

3- وَ لاتُطِعِ الکٰفِرینَ وَ المُنٰفِقینَ: و پیروی نکن کافران و دورویان را

4- عَلیمًا حکیمًا: دانای حکیم

5- وَ اتَّبِع ما یوحیٰ اِلَیکَ: و تبعبت کن آنچه را وحب مب‌شود به تو

6- وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ: و توکل کن بر خدا

برچسب شده در: