جواب فعالیت صفحه ۷۹ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۷۹ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۹ ریاضی پنجم

۱- صبا و مبینا در مورد چهارضلعی‌های زیر اطّلاعاتی به دست آورده‌اند. شما جدول آنها را کامل کنید.

image 93

۲- آموزگار از دانش آموزان کلاس خواست که مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا هرکدام به روشی این کار را انجام دادند.
روش زهرا: او ابتدا گوشه‌های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه‌ها، آنها را مثل شکل زیر در کنار هم چید.

image 94

به این ترتیب، مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی چند درجه است؟ ۳۶۰∘
روش فریبا: او ابتدا با رسم یک قطر، چهارضلعی را به دو مثلّث تقسیم کرد.

راه حلّ فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.

۱۸۰∘ = مجموع زاویه‌های مثلّث (۱)
۱۸۰∘ = مجموع زاویه‌های مثلّث (۲)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه