در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 79 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 79 علوم هفتم

انتقال پایدار و ایمن مقادیر بسیار زیاد نفت خام به پالایشگاه‌ها و همچنین انتقال فراورده‌های نفتی حاصل از نفت خام از پالایشگاه به نقاط دیگر، یکی از نشانه‌های مهم توسعۀ هر کشور شناخته می‌شود.

در ایران روزانه بیش از 330 میلیون لیتر مواد نفتی (شامل نفت خام و فراورده‌های آن) از طریق 14000 کیلومتر خط‌های لولۀ زیرزمینی (به قطر 15 تا 90 سانتی‌متر) به نقاط متفاوت انتقال می‌یابد.

الف) اگر قرار بود به جای انتقال این حجم زیاد از مواد نفتی توسط خطوط لوله، از تانکر هایی با ظرفیت 20000 لیتر استفاده می‌شد، در این صورت چه تعداد تانکر نیاز بود؟

330000000÷20000=16500

ب) پاسخ قسمت الف را از نظر شد آمد (ترافیک) جاده‌ای و مخاطرات آن و همچنین مسائل زیست محیطی در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

عبور روزانه این تعداد زیاد تانکر از مشاهده احتمال خطر و ایجاد ترافیک را افزایش داده و هم چنین تأثیر زیادی بر آلودگی هوا خواهد داشت.

پ) اگر بر اثر سهل‌انگاری آسیبی به خطوط لوله وارد شود، چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

جواب فعالیت صفحه 79 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 79 علوم هفتم

پیامدهایی همچون آتش‌سوزی، هدر رفتن منابع نفتی، آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها و به طورکلی آسیب های زیادی برای محیط زیست ایجاد می‌شود.

آسیب خطوط لوله‌های نفتی تأثیرات بسیار سوئی بر محیط زیست دارد که از آن جمله می‌توان به آلودگی آب‌ها و مسمومیت حیوانات اشاره کرد. هم چنین آسیب خطوط لوله ممکن است سبب بروز آتش سوزی و از بین رفتن گونه‌های گیاهی شود و در نهایت هدر رفتن مقادیر زیادی از منابع نفتی را در پی دارد.

پاسخی کوتاه:هزاران و یا صد ها هزار لیتر ممکن است هدر برود و آسیب اقتصادی بسیاری رخ دهد.

برچسب شده در: