جواب فعالیت صفحه ۸ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۸ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 تاریخ دوازدهم

به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری، سه دلیل برای کثرت و تنوع زیاد منابع مکتوب در تاریخ معاصر ایران بنویسید.

– تأسیس سازمان‌های گوناگون برای نگهداری اسناد و مدارک


– انتشار روزنامه‌ها و نشریات و بالا رفتن میزان نسخ کتاب‌ها بر اثر ورود صنعت چاپ به ایران در دورهٔ معاصر


– ورود دوربین‌های عکس‌برداری وفیلم‌برداری به ایران و تهیهٔ عکس و فیلم از موضوعات گوناگون


– خارج شدن تاریخ‌نویسی از انحصار دولت و توجه به گزارشات شخصی افراد

جوابی دیگر:

ا) توجه مورخین به جنبه های مختلف تاریخی علاوه بر تاریخ سیاسی، از جمله اوضاع اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۲) آشنایی ایرانیان با روش ها و منابع تاریخ نگاری در غرب و ترجمه برخی منابع تاریخی به زبان فارسی

3) توجه به منابعی غیر از منابع تاریخی از جمله منابع ادبی ، منون فقهی، جغرافیایی، فلسفی و غیره که حاوی اطلاعات سودمند تاریخی بودند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه