جواب فعالیت صفحه ۸ ریاضی و آمار دوازدهم


haladars شهریور 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۸ ریاضی و آمار دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی و آمار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی و آمار دوازدهم

فرض کنید بخواهیم از میان ارقام 1، 2، 4، و 6 سه رقم انتخاب کنیم و با آنها یک مجموعهٔ سه عضوی تشکیل دهیم. با توجه به تعریف مجموعه که بر اساس آن، جابه‌جایی اعضای یک مجموعه، مجموعهٔ جدیدی تولید نمی‌کند و نیز چون سه رقم انتخاب شده، !3 جایگشت دارند که برای تشکیل مجموعه فقط یک مجموعه ساخته می‌شود (هر 6 حالت 1 مجموعه می‌سازد)، برای رسیدن به جواب مسئله کافی است کل جایگشت‌های سه‌تایی از 4 رقم (انتخاب‌های سه‌تایی از بین 4 رقم) را بر …!3…. تقسیم کنیم.

6, 4, 26, 4, 16, 2, 14, 2, 1انتخاب سه رقم
246
264
426
462
624
642
146
164
416
461
614
641
126
162
216
261
612
621
124
142
241
214
412
421
جایگشت‌های سه رقم انتخاب شده
A4={.2…,.4..,..6.}A3={1,4,6}A2={..1..,…2.,..6..}A1={1,2,4} 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه