جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۰ ریاضی پنجم

۱- الف) در متوازی الاضلاع‌های زیر، قطرها رسم شده و یکدیگر را قطع کرده‌اند. مانند نمونه، در هر شکل اندازه‌های هر قسمت را بنویسید.
با خط کش اندازه‌گیری شود.

image 95

ب) متوازی الاضلاع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه‌ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.

image 96

پ) با توجّه به اندازه‌های نوشته شده در هر قسمت، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
در متوازی‌الاضلاع قطرها همدیگر را نصف می‌کنند.

در هر متوازی الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

۲- در شکل‌های زیر قطرها را رسم کنید.
الف) اندازه‌ی قطرها را روی آنها بنویسید.

image 97

ب) آیا نتیجه‌ای که در مورد قطرهای متوازی الاضلاع گرفتید، در مورد این شکل‌ها هم درست است؟ بله

۳- یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن، یکدیگر را نصف نکنند.

image 98

۴-مانند شکل، یک مربّع و یک لوزی را از روی قطر آنها تا کنید. توضیح دهید که چگونه می‌توانیم نتیجه بگیریم که قطرها، نیمساز هستند.
چون زاویه‌های همرنگ روی هم قرار می‌گیرند و با هم برابرند.

image 100

آیا در این دو شکل، قطرها خطّ تقارن هستند؟
بله چون وقتی شکل‌ها را روی قطرها تا می‌کنیم دو قسمت روی هم قرار می‌گیرند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه