در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 80 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 80 علوم هفتم

الف) با اعضای گروه خود دربارهٔ نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید.

جواب فعالیت صفحه 76 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 80 علوم هفتم

نقاط قوت سوخت‌های هسته‌ای:
1 با مقدار کمی از سوخت‌های هسته‌ای، می‌توان انرژی بسیار زیادی به دست آورد.

2 سوخت‌های هسته‌ای، گازهای آلوده کننده محیط زیست تولید نمی‌کنند.

3 سوخت‌های هسته‌ای، هوا را آلوده نمی‌کنند و به محیط زیست آسیب نمی‌زنند.

نقاط ضعف سوخت‌های هسته‌ای:
1 منابع این سوخت‌ها محدود است و پس از مدتی تمام می‌شوند.

2 فرآیند آماده‌سازی این سوخت‌ها کاری مشکل و پیچیده است.

3 سوخت‌های هسته‌ای پرتوزا و خطرناک هستند.

4 ایمنی و حفاظت از راکتورهای هسته‌ای، کاری حساس و بسیار پرهزینه است

ب) بازده نیروگاه‌های سوخت فسیلی و هسته‌ای حدود 35 درصد است؛ یعنی این نیروگاه‌ها از هر 100 واحد انرژی ای که دریافت می‌کنند، تنها 35 واحد آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. با توجه به ضرورت استفاده بهینه از منابع انرژی به ویژه انرژی الکتریکی، راهکارهایی عملی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی در محلی که زندگی می‌کنید، پیشنهاد کنید.

به حداقل رساندن اتلاف انرژی از طریق سیم‌های انتقال برق با استفاده از علوم نوین، کاهش مصرف برق و خاموش کردن چراغ‌های اضافی، استفاده از لامپ‌های با بازده بالا (فلورسنت)، بررسی وسایل برقی و در صورت نیاز اقدام به تعمیر آن‌ها، فاصله مناسب میان وسایل گرمازا و سرمازا.

برچسب شده در: