در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 روان شناسی یازدهم

الف) آیا می توانید حدس بزنید چرا رنگ تابلوهای «ورود ممنوع» قرمز است؟ اگر سبز می بود بر میزان توجه رانندگان چه تأثیری می داشت؟ حاصل بررسی تان را به دیگر دانش آموزان ارائه دهید.

رنگ قرمز در مه و دود پراکنده شده و بهتر دیده می شود. گیرنده های رنگ قرمز در چشم به صورت خوشه ای و دسته ای در ناحیه ای نزدیک به مرکز

ب) درباره «اثر استروپ» جست و جو کنید. حاصل تحقیقتان را در قالب یک گزارش به دیگر همکلاسی ها ارائه دهید.

بر اساس «اثر استروپ» زمانی که اسم یک رنگ مانند آبی، سبز یا قرمز و با رنگ دیگری چاپ شده باشد (مثلا کلمه «قرمز» با جوهر «آبی» رنگ چاپ شود). بیان رنگ کلمه، در مقایسه با حالتی که رنگ جوهر و کلمه یکی باشند، زمان بیشتری به خود اختصاص داده و با احتمال خطای بالاتری مواجه خواهد بود. چشم تمرکز یافته اند که از تیزترین (مرزهای کاملا مشخص خطوط یا رنگ ها) تصاویر تشکیل می شوند.