جواب فعالیت صفحه ۸۱ ریاضی سوم


haladars دی 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۸۱ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم

1- شکل‌های زیر از خط‌های مختلفی درست شده‌اند. مانند نمونه، این خط‌ها را جدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 81 ریاضی سوم

2- این شکل‌ها نیز از قطعه‌های مختلفی درست شده‌اند. مانند نمونه، این قطعه‌ها را جدا کنید.

image 4

3- مربّع زیر از کدام شکل‌های هندسی درست شده است؟ آن‌ها را نام ببرید.

 مثلث- لوزی- متوازی الاضلاع

image 3

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه