در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 81 قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 81 قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعوت‌کننده، گواه، بشارت‌دهنده، چراغ

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
1اَرسَلنافرستادیم2شاهِدشاهد، گواه
3مُبَشِّربشارت دهنده، مژده دهنده4داعیدعوت کننده
5سِراجچراغ6مُنیرروشنی بخش
7بَشِّربشارت بده   

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1- اِنّا اَرسَلنٰکَ: قطعاً ما فرستادیم تو را

2- شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا و نَذیرًا: شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده.

3- وَ داعِیًا اِلَی اللهِ بِاِذنِه: و دعوت کننده به سوی خداوند به دستورش.

4- وَ سِراجًا مُنیرًا: و چراغی روشنی بخش.

5- وَ بَشِّرِ المُوْمِنینَ: و بشارت بده مومنان را.

6- فَضلًا کَبیرًا: و رحمتی بزرگ

برچسب شده در: