جواب فعالیت صفحه ۸۲ ریاضی چهارم


haladars دی 7, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۸۲ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

1- رضا برای راحت‌تر شدن مقایسه‌ی زاویه‌ها نیم دایره‌ی خود را تقسیم بندی کرد. او با 3 بار تا کردن، نیم دایره‌ی خود را به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. شما هم همین کار را انجام دهید.

image 149

2- در حالت‌های زیر اندازه‌ی زاویه‌های مشخّص شده را با نیم دایره‌ی رضا بیان کنید.

جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

3- رضا برای اندازه گیری زاویه‌ای، روی نیم دایره‌اش علامت گذاشته است. او چگونه می‌تواند دقّت کار خود را بیشتر کند؟ با زیاد کردن تعداد قسمت‌ها

image 151

4- محمود نیم دایره‌ی خود را 4 بار تا کرده است. نیم دایره‌ی او به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

16 قسمت


چرا نیم دایره‌ی محمود دقیق‌تر از نیم دایره‌ی رضاست؟

چون تعداد قسمت‌ها بیشتر و در نتیجه اندازه قسمت‌ها کوچک‌تر است پس قسمت‌هایی که کامل نبودند را بهتر می‌توانیم اندازه بگیریم.

5- به نظر شما، یک نیم دایره را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تا بتوانیم زاویه‌ها را دقیق‌تر مقایسه و اندازه گیری کنیم؟

نقّاله وسیله‌ای است که زاویه‌ها را اندازه گیری می‌کند. نیم دایره‌ی نقّاله به 18 قسمت مساوی تقسیم شده است. به هر کدام از این قسمت‌های کوچک (یعنی 1/180 نیم دایره) یک درجه می‌گویند. ده درجه را به صورت °10 می‌نویسیم.

image 152

با توجّه به شکل زیر، یک زاویه‌ی راست چند درجه است؟ 90 درجه

image 153
جواب فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. سلنا

    چه جوابی وای

  2. .

    .Thanks