جواب فعالیت صفحه ۸۳ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۳ زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۳ زیست دهم

غشای واکوئول مانند غشای یاخته، ورود مواد به واکوئول و خروج از آن را کنترل می کند. برگ کلم بنفش را چند دقیقه در آب معمولی قرار دهید، چه اتفاقی می افتد؟ اکنون آن را به مدت چند دقیقه بجوشانید. چه می بینید؟ مشاهدۀ خود را تفسیر کنید.

برگ کلم بنفش وقتی در آب با درجۀ طبیعی باشد، معمولاً تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد نمیکند (که آن هم به علت برش برگ با چاقوست)، اما جوشاندن آن، که سبب مرگ یاخته ها و تخریب غشای زیستی میشود، سبب رنگی شدن آب میشود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها