جواب فعالیت صفحه ۸۴ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۴ زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۴ زیست دهم

مشاهدۀ رنگ دیسه

وسایل و مواد لازم: تیغه وتیغک، میکروسکوپ نوری تیغ، آب مقطر، پوست گوجه فرنگی.

روش کار: برای مشاهدۀ رنگ دیسه، با استفاده از تیغ، سمت داخلی پوست گوجه فرنگی را خراش دهید و از آن نمونه میکروسکوپی تهیه و با میکروسکوپ مشاهده کنید.

گوجه فرنگی در ابتدا سبز رنگ و با گذشت زمان رنگ آن تغییر می کند. چه توضیحی برای این رویداد دارید؟ چگونه می توانید به طور تجربی، درستی توضیح خود را تأیید کنید؟

تغییر سبزدیسه به رنگ دیسه. در زمانهای متفاوت نمونه های میکروسکوپی تهیه و مشاهده کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه