جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم

به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید ودرجه‌بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه‌گیری را انجام دهید.

ابتدا یک بالن آزمایشگاهی را برداشته و آن را با یک محلول رنگی پر می‌کنیم. سپس یک درپوش چوب پنبه‌ای را به اندازه قطر لوله شیشه‌‌ای سوراخ می‌کنیم. لوله را طوری نصب می‌کنیم که هیچ منفذی برای عبور محلول و هوا نباشد.
درون لوله کمی از محلول اضافه می‌کنیم.
بالن را در مخلوط آب و یخ فرو می‌کنیم و مقابل سطح محلول رنگی، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد صفر را به آن نسبت می‌دهیم.
بالن را داخل آب در حال جوش وارد می‌کنیم و مقابل سطح آن، روی لوله علامت می‌گذاریم و عدد 100 را به آن نسبت می‌دهیم.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.