جواب فعالیت صفحه ۸۵ ریاضی سوم

جواب فعالیت صفحه ۸۵ ریاضی سوم

دی 12, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم

1- دور شکل‌های زیر را با مداد رنگی، رنگ کنید.

image 35

2- رنگ کردن دور هر شکل را از نقطه‌ی مشخّص شده شروع کنید و مانند نمونه بنویسید که آن شکل از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است. این کار را ادامه دهید تا دوباره به نقطه‌ی شروع برسید.

image 37
image 33

 پاره خطّ س م + پاره خطّ ج س + پاره خطّ ب ج + پاره خطّ د ب + پاره خطّ م د :دور شکل 1
پاره خطّ و آ + پاره خطّ ه و + پاره خطّ د ه + پاره خطّ ج د + پاره خطّ ب ج :دور شکل 2

3- اندازه‌ی دور هر شکل را محیط آن شکل می‌گویند. با خط‌کش ضلع‌ها (پاره خط‌ها) را اندازه بگیرید و محیط هر شکل را با نوشتن یک جمع پیدا کنید.

image 34

محیط: 3+5+3+5=16 سانتی‌متر

image 36

محیط: 3+5+4=12 سانتی‌متر

4- با توجّه به اندازه‌های نوشته شده، طول پاره خطّ قرمز را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه 85 ریاضی سوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه