جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خارج می‌شود، می‌داند، نازل می‌شود

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱یَعلَمُمی‌داند۲یَلِجُفرو می‌رود
۳یَخرُجُخارج می‌شود۴یَنزِلُنازل می‌شود
۵یَعرُجُبالا می‌رود۶یولِجُداخل می‌کند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- یَعلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ: می‌داند آنچه فرو می‌رود در زمین.

۲- وَ ما یَخرُجُ مِنها: و آنچه خارج می‌شود از آن.

۳- وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ: و آنچه نازل می‌شود از آسمان.

۴- وَ ما یَعرُجُ فیها: و آنچه بالا می‌رود در آن.

۵- یولِجُ الَّیل فِی النَّهارِ: داخل می‌کند شب را در روز

۶- وَ یولِجُ النَّهارَ فِی الَّیلِ: داخل می‌کند روز را در شب.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه