جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

انسان، کار، پرستش، وحی می‌شود، ملاقات

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱اَنَامن۲یوحٰیوحی می‌شود
۳لِقاءملاقات، دیدار۴صالِحخوب، شایسته
۵عِبادَهعبادت، پرستش۶اِنَّما، اَنَّمافقط

فعالیت دوم

با دقت در محل درست و نادرست ترجمهٔ کلمهٔ «اِنَّما» ترکیب‌ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

اِنَّما وَ لِیُّکُمُ اللهُ:
ترجمه نادرست: فقط ولیّ شما خداست
ترجمه درست: ولیّ شما فقط خداست

۱- قُل اِنَّمآ اَنَا بَشَرُ مِثلُکُم: بگو من فقط بشری مانند شما هستم.

۲- یوحیٰٓ اِلَیَّ: وحی می‌شود به من

۳- اَنَّمآ اِلٰهُکُم اِلٰهُ واحِدُ: همانا پروردگار شما، پروردگار یکتاست.

۴- لِقآءَ رَبِّه: دیدار پروردگارش

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه