در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 86 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 86 مطالعات ششم

در گروه، گفت وگوکنید و نتیجه را در کلاس بگویید.

الف – به نظر شما ارتباط با خداوند از طریق نماز، دعا و تلاوت قرآن چه تأثیری بر زندگی روزانه ی ما دارد؟

به گفته خداوند: ذکر خدا باعث آرامش انسان می شود. زمانی که ما دچار استرس و نگرانی می شویم اگر با خداوند ارتباط داشته باشیم و یا پیوسته قران بخوانیم، آرامش جای نگرانی را خواهد گرفت. کمتر عصبانی می شویم، پس می توانیم خوب فکر کنیم و خوش اخلاق باشیم.

ب – به نظر شما چه کا رهایی هدر دادن وقت است؟ برای چه کا رهایی دوست دارید وقت بیشتری بگذارید؟ در چند سطر بنویسید و در کلاس بخوانید.

تماشای بیش از حد فیلم و کارتون، بازی با کامپیوتر بیشتر از زمان تعیین شده، خوردن و خوابیدن بیش از حد، استفاده بی اندازه از گوشی همراه و انجام کارهایی که نتیجه مطلوبی ندارند.

حضرت علی بن ابیطالب (ع) فرموده اند: « از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است » منظور از این عبارت چیست؟

منظور از این عبارت این است که باید برای اوقات و فرصت های زندگی خود ارزش قائل شویم و از آنها  برای انجام فعّالیت ها درست و مناسب استفاده کنیم، چرا که در غیر اینصورت، برای شخص پشیمانی به  دنبال دارد و زمان از دست رفته دیگر به عقب باز نمی گردد.