جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۸ ریاضی پنجم

۱- در هر قسمت، نوار واحد را به قسمت‌های مساوی تقسیم کردیم. مانند نمونه در جاهای خالی، کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.

image 116

۲- می‌خواهیم اعداد نوارهای بالا را به صورت اعشاری نمایش دهیم؛ کدام نوار مناسب‌تر است؟ نوار زرد

نمایش اعشاری عددهای مشخّص شده‌ی نوار آخر را بنویسید. ۲/۳ – ۱/۲ – ۰/۸
جای ۰/۶ و ۱/۷ را روی نوار آخر نشان دهید.
به اندازه‌ی ۲/۱ از این نوار را هاشور بزنید.

۳- روی خط کش زیر، هر یک سانتی متر به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. هر یک از این قسمت‌ها یک دهم (۰/۱) سانتی متر است.
نقاط مشخّص شده، کدام عددهای اعشاری را نشان می‌دهند؟

image 117

عدد یک نشان دهنده‌ی چند تا یک دهم (۰/۱) است؟ ۱۰ تا

عدد دو چند تا یک دهم (۰/۱) را نشان می‌دهد؟ ۲۰ تا

عدد ۷ چندتا ۰/۱ است؟ ۷۰ تا

۷/۴ چند تا ۰/۱ است؟ ۷۴ تا

۷/۴ سانتی متر یعنی ۷ سانتی متر و ۴ میلی متر.

به کمک خط کش، طول مداد خود را اندازه بگیرید؛ چند سانتی متر است؟
طول مداد کامل تقریباً ۱۷/۵ سانتی متر است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه