در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی چهارم

1- 80 ثانیه چند دقیقه است؟ 

3=6÷180


2 دقیقه چند ثانیه است؟

 120=2×60

2- چشم‌های خود را ببندید. معلّم با گفتن کلمه‌ی «شروع» برای شما یک دقیقه وقت می‌گیرد. هر وقت احساس کردید که یک دقیقه شده است، دست خود را بالا بیاورید. چند نفر از شما توانستید یک دقیقه را درست احساس کنید و حدس بزنید؟


همین کار را با 10 ثانیه و 30 ثانیه انجام دهید.

3- با شمردن عددهای 1001، 1002، 1003، 1004، .. می‌توانید تصوّر خوبی از ثانیه برای خود درست کنید.
حالا فعّالیت قبل را دوباره انجام دهید.


آیا این بار حدس زدن یک دقیقه برای شما راحت‌تر بود؟ بله