جواب فعالیت صفحه ۸۹ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۸۹ زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۹ زیست دهم

الف) سه سامانه بافتی و انواع یاخته های سامانه بافت زمینه ای را در جدول هایی جداگانه مقایسه کنید.

در تهیۀ این جدول، دانش آموزان باید نقش و ساختار یاخته ها را در سامانۀ بافت زمینه ای بنویسند. به عبارتی شباهت ها و تفاوت ها را در جدول بیاورند و آنها را مقایسه کنند.

ب) مقدار بافت آوند چوبی در ساقه چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. این وضع چه اهمیتی برای گیاه دارد؟

نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است. برای به گردش درآمدن آب در گیاه، همیشه حجم عظیمی از آب، تبخیر می شود. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی، نیاز دارد. همچنین، دانش آموزان باید این را در نظر داشته باشند که بخش عمدۀ گیاه، توانایی غذاسازی را دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه