جواب فعالیت صفحه 89 علوم هفتم


haladars بهمن 30, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 89 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 89 علوم هفتم

با همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید تا سطح اتو کاملاً داغ شود. پشت دست خود را مطابق شکل در فاصلهٔ چند سانتی‌متری زیر اتو قرار دهید. آیا گرمای اتو را در پشت دست خود احساس می‌کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

خیر، زیرا رسانایی در جامدات و همرفتی در مایع و گاز اتفاق می‌افتد. در صورتی که بین دست ما و اتو فاصله بسیار اندکی وجود دارد. گرمای خورشید از طریق تابش از خلأ می‌گذرد و به ما می‌رسد.

در تابش خورشید و اتو پرتوهای نامرئی وجود دارد. اتو مقدار زیادی موج نامرئی به نام فروسرخ تولید می‌کند. مثل گرمای سطح بدن ما و حیوانات که از نوع فروسرخ است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه