جواب فعالیت صفحه ۹۰ علوم هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۰ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۰ علوم هشتم

با استفاده از آهن ربا و وسایل روبه رو، مواد را به دو دسته تقسیم بندی کنید. موادی را که جذب آهنرباها می شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیرمغناطیسی بنامید.
آهن ربای تیغه ای را همانند شکل به وسیله نخی بیاویزید و سپس قطب های آهن ربای دیگری را به قطب های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهده خود را برای حالت هایی که قطب های همنام و غیر همنام آهنربا به هم نزدیک می شوند، بیان کنید.

image 120

مواد مغناطیسی : قیچی، گیره کاغذ، میخ، سکه،قوطی نوشابه

مواد مغناطیسی : پوش برگ، لیوان شیشه ای، بطری پلاستیکی، مداد

قطب های همنام همدیگر را دفع می کنند و قطب های غیر همنام همدیگر را جذب می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه