جواب فعالیت صفحه ۹۰ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۰ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۰ قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرارداد، آب، میان

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱بَینمیان۲هُماآن دو
۳جَعَلقرارداد۴مَهدمحل آرامش و آسایش
۵سُبُلراه‌ها، جمع سبیل۶ماءآب، باران

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها را معنا کنید.

۱- بَینَهُما: میان آن دو

۲- اَلَّذی جَعَلَ: کسی که قرار داد.

۳- فیها سُبُلًا: در آن راه‌هایی را

فعالیت سوم

این ترکیب‌ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

لَـ (برای) + ـه‌و ←← لَه‌و: برای او، برایش

لَـ (برای) + هُم ←← لَهُم: برای آنها، برایشان

لَـ (برای) + ها ←← لَها: برای آن، برایش

لَـ (برای) + کُم ←← لَکُم: برای شما، برایتان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه