در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 91 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 91 مطالعات ششم

فرض کنید قرار است مسئولان شهری یا روستایی در محلّ زندگی شما امکاناتی برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان فراهم کنند واز شما خواسته اند اظهار نظر کنید. چه پیشنهاد هایی می دهید؟

تأسیس سینما، استخر، سالن همایش، ساختن کتابخانه، آموزشگاه مهارت های فنی حرفه ای و هنری و … .