در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 92 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 92 علوم هفتم

با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟

ظرف گروهی که لیوان آنها عایق بهتری است کم‌ترین انتقال گرما را دارد. (دمای آب تغییر چندانی نداشته است) و ظرف گروهی که لیوان آن‌ها عایق خوبی برای گرما نیست بیشترین انتقال گرما را دارد. (داخل آن خیلی سرد شده است.)

به عبارتی دیگر:دمای ماسه سریع تر بالا می رود چون تیره تر است و انرژی تابشی را بیشتر جذب می کند اما آب به دلیل بی رنگ بودن و شفاف بودن گرمای کمتری جذب می کند.

جواب فعالیت صفحه 92 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 92 علوم هفتم

برچسب شده در: