جواب فعالیت صفحه ۹۳ دفاعی نهم

در این نشته با جواب فعالیت صفحه ۹۳ دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۳ دفاعی نهم

با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.

۱.  تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره

به وسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده . مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده ( تخمین مسافت در عرض ) و در عدد ۱۰ ضرب کنید ، حاصل ضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.

۲. تخمین مسافت با کلاه نقاب دار

بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و بطرف منطقه مورد نظر ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده،بدون اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم،حال در منطقه خودی لبه کلاه روی هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریبًا مساوی با فاصله تا هدف اصلی است.

۳. قدم شعار

– در زمین های صاف هر  … 125 قدم معمولی … قدم معمولی مساوی 100 متر است .

– در زمین های سر بالایی هر … 130 قدم معمولی … قدم معمولی مساوی 100 متر است .

– در زمین های شیب و سرازیری هر … 120 قدم معمولی … قدم معمولی مساوی 100 متر است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه