جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست دهم

الف) مریستم نخستین و پسین را بر اساس محل تشکیل و عملکرد با هم مقایسه کنید.

کافی است که دانش آموزان این مریستم را از نظر محل قرارگیری و نتیجه فعالیت آنها، باهم مقایسه کنند.

ب) در یک پژوهش گروهی، سه گیاه علفی در منطقه محل زندگی خود، انتخاب، ساختار ظاهری و بافتی آنها گزارش کنید.

این پژوهش با کمک آموزشی که در فعالیت صفحه ۱۰۴ دیده اند، انجام می شود. این فعالیت در جهت توجه هرچه بیشتر به محیط اطراف و علاقمند شدن به شناسایی گیاهان، طراحی شده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه