جواب فعالیت صفحه ۹۴ قرآن هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۴ قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ قرآن هشتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت می‌کنم، راه یافتگان، شهر، تبعیّت کنید، پدیدآورد، مرد

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱مَدینَهشهر۲رَجُلمرد
۳اِتَّبِعواتبعیت کردن، پیروی کنید۴یَسئَلُدرخواست می‌کند
۵مُهتَدونَهدایت شدگان، راه یافتگان۶اَعبُدُعبات می‌کنم
۷فَطَرَپدید آورد۸تُرجَعونَبازگردانده می‌شوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- قالَ یٰقَومِ: گفت ای قوم من

۲- اِتَّبِعُوا المُرسَلینَ: تبعبت کنید پیامبران را.

۳- لا یَسَلُکُم اَجرًا: درخواست نمی‌کند از شما پاداشی را.

۴- وَ جاءَ اَهلُ المَدینَهِ: و آمدند اهل شهر.

۵- قُلَ اللهَ اَعبُدُ: بگو خدا را عبادت می‌کنم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه