جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۶ ریاضی نهم

دوچرخه سواری با سرعت ثابت دو متر در ثانیه در حال حرکت است؛ یعنی در هر ثانیه دو متر را طی می‌کند. جدول زیر را کامل کنید.

۵۴۳/۵۲۱/۵۱۰زمان (ثانیه) x
۱۰۸۷۴۳۲۰مسافت (متر) y

بین زمان و مسافت طی شده چه رابطه‌ای هست؟ مسافت طی شده ۲ برابر زمان است.

پس از ۱۰۰ ثانیه چه مسافتی طی شده است؟ ۲۰۰ متر

اگر x ثانیه بگذرد، چه مسافتی طی شده است؟ ۲x متر

وج عددهایی را که در جدول به دست آوردید و به صورت [xy]نشان دهید و نمایش هر نقطه را روی نمودار مشخص کنید؛ این نقطه‌ها چه ویژگی مشترکی دارند؟

image 80

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه