جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۸ ریاضی پنجم

۱- قورباغه‌ای در هر بار پرش، ۰/۷ متر می‌پرد. با ۵ بار پرش، چند متر جلو می‌رود؟ به کمک محور و با پر کردن جاهای خالی، پاسخ را پیدا کنید.

image 76

۲- اگر آقای ناصری هر روز به جای استفاده از خودرو شخصی‌اش با مترو به محلّ کار خود رفت و آمد کند، روزی ۰/۲۵ لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می‌کند. او پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها سر کار نمی‌رود. در پنج روز کاری چند لیتر بنزین کمتر مصرف می‌کند؟ مانند نمونه ۰/۲۵ ها را با رنگ‌های مختلف روی شکل رنگ کنید و جاهای خالی را پر کنید. پنج تا ۰/۲۵ لیتر چند لیتر است؟

image 77

۳- جرم بطری شیشه‌ای خالی ۰/۱۸۴ کیلوگرم است. جرم چهار بطری شیشه‌ای خالی چند کیلوگرم است؟

image 78

به ضرب‌های بالا دقّت کنید. بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟
تعداد رقم‌های اعشار در حاصل ضرب برابر با جمع تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب است.

۴- مانند نمونه، ابتدا عامل‌های ضرب را به کسر تبدیل کنید و حاصل ضرب را به دست آورید. سپس، حاصل را به عدد‌های اعشاری تبدیل و جدول را کامل کنید.

image 79

بین تعداد رقم‌های اعشاری عامل‌های ضرب و تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب، چه ارتباطی وجود دارد؟
تعداد رقم‌های اعشاری حاصل ضرب برابر با مجموع تعداد ارقام‌ اعشاری عامل‌های ضرب است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه