جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پدر، روشن، دانا، گمراهی

ردیفکلمهمعناردیفکلمهمعنا
۱لَقَدقطعاً۲ءاتَینابخشیدیم به، دادیم به
۳کُنّابودیم، هستیم۴عالِمدانا
۵اَب، اَبو، اَبا، اَبیپدر، جمع: ءاباء۶کُنتُمبودید، هستید
۷ضَلالگمراهی   

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

۱- لَقَد ءاتَینآ اِبراهیَم: قطعاً بخشیدیم ابراهیم را

۲- کُنّابِه عالِمینَ: هستیم به آن دانا.

۳- اِذ قالَ لِاَبیهِ: هنگامی که گفت به پدرش

۴- قالَ لَقَد کُنتُم: گفت قطعاً بودید.

۵- اَنتُم وَ ءابآؤُکُم: شما و پدرانتان.

۶- فی ضَلالٍ مُبینٍ: در گمراهی آشکار.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه