جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۴۵ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۴۵ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۴۵ اقتصاد دهم

فرض کنید که باید یک یخچال بخرید و دو گزینه همپیش رو دارید. لطفاً جدول صفحۀ قبل را برای انتخاب درست پر کنید و بگویید به چه نتیجه ای رسیدید.

image 12

با توجه به مقایسه بین معیار ها گزینه دوم به دلیل مصرف انرژی کمتر انتخاب می شود و البته می توان گفت سایر ویژگی هایی که به عنوان معیار نوشته نشده تقریباً شرایط مشابهی دارد.

image 13

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه