جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۹ اقتصاد دهم


haladars مهر 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۹ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 39 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 39 اقتصاد دهم

فرض معکوس؛ یعنی بده – بستان تولید ماستِ بیشتر و حرکت از نقطه ج به د را تحلیل کنید!

در نقطه ج 750 بسته پنیر تولید می شود که وقتی به سمت د می رویم به تعداد تولید 550 بسته می رسیم. در عوض در نقطه ج وقتی 200 سطل ماست تولید می شد، در نقطه د 300 سطل ماست تولید می شود.

نتیجه اینکه هزینه تولید 200 بسته پنیر که از حرکت از نقطه ج به نقطه د اتفاق می افتد، صرف تولید 100 سطل ماست شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه