در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 58 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه 58 اقتصاد دهم

اگر کشوری ارتش نداشته باشد و برای خود تجهیزات دفاعی تدارک نبیند، چه اتفاقی برایش می افتد؟ آیا دیگر کشورها نیز به صلح و رعایت حقوق او پایبند خواهند ماند؟ هزینه های تأمین نیروهای نظامی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها را چگونه باید تأمین کرد؟

کشوری که ارتش و تجهیزات دفاعی نداشته باشد امنیت نخواهد داشت و در فضای که امنیت نداشته باشد اهداف اقتصادی مانند تولید بیشتر و با کیفیت تر اشتغال کامل و غیره محقق نخواهد شد به علاوه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز دچار بحران خواهد شد پس از تأمین امنیت به عنوان یکی از وظایف دولت می باشد از دیگر کشورها نیز برای صلح رعایت حقوق انتظاری نمی رود بنابراین هر کشور باید به فکر امنیت خود باشد و امکانات آن را نیز باید از طریق درآمدهای دولت تامین کند یکی از درآمدهای دولت اخذ مالیات است که می تواند به عنوان منبعی برای تامین امکانات دفاعی و نظامی باشد.

برچسب شده در: