در این نوشته با جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

زمان و مکان

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۳ تاریخ دهم

با استفاده از تقویم، اسامی ماه های جدول بالا را تکمیل کنید.

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

جواب فعالیت ۲ صفحه 15 تاریخ پایه دهم

الف – برداشت شما از معانی اسامی روزها در گاهشماری اوستایی چیست؟

اعتقادات برگرفته از دین زرتشت که در آنها احترام به خالق و اصول پاکی و درستی و همچنین مکان عناصر طبیعی (آب ، باد ، آتش و خاک) محترم شمرده می شد.

ب به جدول صفحه قبل نگاه کنید و بگویید نام چه تعداد از روزهای ماه، با نام ماه های گاهشماری اوستایی یکسان است با راهنمایی دبیر خود، مشخص کنید همزمانی روز و ماه در این گاهشماری با چه رویدادی همراه بود؟

نام چهارده روز با نام ماههای گاه شماری اوستایی مطابقت دارد.

پ – محاسب کبیسه در گاهشماری اوستایی چگونه انجام می شد؟

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

با تغییر در طبیعت ، تاجگذاری پادشاهان یا اعتقادات مذهبی .

جواب فعالیت ۳ صفحه 15 تاریخ دهم

الف – با استفاده از فرمولهای تطبیق و تبدیل سال های میلادی، هجری قمری و هجری شمسی که دبیر محترم در اختیار شما قرار می دهد، چند نمونه تطبیق و تبدیل سال های میلادی، هجری شمسی و هجری قمری را انجام دهید .

برای تبدیل سال شمسی به میلادی، سال شمسی را با عدد ۶۲۱ (در صورتی که ماه آن قبل از ۱۱ دی باشد و یا با عدد ۶۲۲.

در صورتی که ماه آن بین ۱۱ دی تا ۳۰ اسفند باشد) جمع می کنیم . مثلا سال ۱۳۵۰ ه ش (سوم اسفند) را وقتی بخواهیم به سال میلادی تبدیل کنیم: میلادی ۱۹۷۲-۶۲۲+ ۱۳۵۰

فرمول تبدیل سال قمری به میلادی ( ۳۳/۳۲ + ۶۲۲ = سال میلادی )

مثلا زاد روز فردی سال ۱۳۸۰ است و می خواهد این تاریخ شمسی را به سال میلادی تبدیل کند: ۲۰۰۲ = ۶۲۲+ ۱۳۸۰

ب- چه نوع گاه شماری هایی در تصویر بالا مشاهده می کنید؟

زاد روز خود را با این گاه شماری ها بنویسید. پاسخ : گاه شماری شمسی، میلادی قمری

جواب فعالیت 4 صفحه 16 تاریخ دهم

با راهنمایی دبیر و همفکری با یکدیگر، توضیح دهید که تقسیم بندی های ردیف های ب، پ وث براساس چه معیارهایی انجام گرفته است.

ردیف ب: نوع شکار و ابزار کار ردیف

پ: شیوه زندگی از طبیعت گردی تا کشاورزی

ردیف ث: ورود اسلام به سرزمین ایران

جواب فعالیت 5 صفحه 16 تاریخ انسانی پایه دهم با راهنمایی دبیر خود رویدادهای زیر را بر روی نمودار خط زمان نشان دهید.

۱- ۵۵۹ ق.م.

۲-: به قدرت رسیدن کورش در پارس ۵۳۹۲ ق.م. : فتح مسالمت آمیز بابل توسط سپاه هخامنشی و صدور منشور کورش

۳- ۵۳ ق.م.: شکست کراسوس سردار معروف روم از سورنا سردار ایرانی

۴- ۲۲۴م: پیروزی اردشیر ساسانی بر آخرین پادشاه اشکانی

۵- ۶۵۱ م. : مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم

تهیه کننده جواب فعالیت های درس دوم تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.