جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس سوم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 33 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۳۳ اقتصاد دهم

قیمت یک کالای خاص را در ماه های متفاوت سال یادداشت، و رابطه قیمت و مقدار تقاضای آن را بررسی کنید. جدول تقاضای گوشت مرغ در ماههای سال ۹۴ مربوط به خانوادهی الف (اعداد تقریبی است).

چنانچه از جدول استنباط می شود، رابطهی قیمت و مقدار تقاضا برای کالای مورد نظر یک رابطهی معکوس است. قیمت هر کیلو گوشت مرغ از فروردین تا آبان ماه روند کاهشی دارد، ولی مقدار تقاضای خانواده ی الف روند افزایشی دارد (البته فرض بر این است که بقیه ی عوامل مرثر در تقاضا از قبیل درآمد، قیمت سایر کالاها، قیمت کالاهای مکمل مثل گوشت قرمز و ماهی و… ثابت باشد. در ماه آبان که قیمت در پایین ترین حد است، مقدار تقاضا در بالاترین حد خود می باشد ( ۵/۵ کیلوگرم). از آذرماه تا پایان سال، قیمت، روند افزایشی دارد و در نتیجه، میزان تقاضا، روند کاهشی دارد؛ به طوری که در اسفندماه میزان تقاضای خانوادهی الف به صفر می رسد.

جواب فعالیت صفحه 37 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۳۷ اقتصاد دهم

جدول زیر را کامل کنید. آن گاه منحنی های عرضه و تقاضا را در یک دستگاه مختصات رسم کرده و نقطه تعادل را مشخص کنید.

جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس سوم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس سوم اقتصاد دهم

۱- تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هنگام افزایش قیمت یک کالای معین، چه رفتاری از خود نشان می دهند؟

با افزایش قیمت یک کالا، میزان مصرف یا خرید یا تقاضای آن از سوی مصرف کنندگان کاهش می یابد؛ به عبارت دیگر، قیمت یک کالا و مقدار خرید (تقاضا) آن به وسیله ی مصرف کنندگان، با هم رابطه ی معکوس دارند. دلیل این امر آن است که با افزایش قیمت یک کالا، مصرف کنندگان سعی می کنند نیازشان را با مصرف کالاهای مشابه (که قیمت آنها افزایش نیافته) برآورده کنند یا در مصرف کالا صرفه جویی نمایند.

با افزایش یک کالا، میزان تولید با عرضه ی آن افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر، قیمت یک کالا و مقدار عرضه ی آن با هم رابطه ی مستقیم دارند؛ زیرا افزایش قیمت به معنی کسب سود بیشتر است و این امر، تولیدکنندگان کالا را تشویق می کند که به تولید و عرضه ی بیشتر کالا اقدام نمایند.

۲- عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید هر کالا نام ببرید.

قیمت کالا- درآمد مصرف کننده- ذوق و سلیقه ی مصرف کننده- قیمت سایر کالاها و همچنین مالیات تحولات در جامعه انتظارات مصرف کنندگان نسبت به آینده

۳- عوامل مؤثر بر تصمیم تولید کنندگان را در عرضه هر کالا نام ببرید.

سطح قیمت آن کالا- هزینه های تولید (قیمتهای عوامل تولید)- پیش بینی تولیدکنندگان

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

۴- بازار چیست و چه زمانی شکل می گیرد؟

بازار عبارت است از ارتباط مجموعه ی عرضه کنندگان (تولیدکنندگان و تقاضا کنندگان (مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی هر زمان که عرضه کنندگان با تقاضا کنندگان مواجه شوند و به معامله با خرید و فروش دست بزنند، بازار تشکیل می شود.

۵- بازار در چه شرایطی دچار مازاد عرضه، و در چه شرایطی دچار کمبود عرضه می شود؟

در شرایطی که قیمت یک کالا در بازار، پایین تر از قیمت تعادلی باشد، معمولا مصرف کننده مایل به خرید با تقاضای بیشتر از آن کالا می باشد؛ در حالی که تولیدکننده مایل به تولید و عرضه ی کمتر است. در این حالت می گوییم که در بازار آن کالا، کمبود عرضه وجود دارد.

در شرایطی که قیمت یک کالا در بازار بالاتر از قیمت تعادلی باشد، معمولا مصرف کننده مایل به خرید یا تقاضای کمتر از آن کالا می باشد؛ در حالی که تولیدکننده مایل به تولید و عرضه ی بیشتر است، در این حالت می گوییم که در بازار آن کالا، مازاد عرضه وجود دارد؛ زیرا گروهی از تولیدکنندگان برای محصولات خود خریدار پیدا نمی کنند.

۶- هنگامی که بازار دچار کمبود عرضه است، چگونه می تواند به حالت تعادلی برسد؟

در بازار هنگامی که کمبود عرضه اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. در نتیجه، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خریدا کالای مورد نیاز خود نخواهند شد. این گروه برای خرید کالا حاضرند مبلغ بالاتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کالا می شود.

شما در حال مشاهده جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم  هستید

افزایش قیمت باعث می شود که از یک سو، تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. پس در حالت کمبود عرضه، قیمت بالا می رود و فاصله ی بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود.

۷- بین بازار انحصاری و بازار رقابتی چه تفاوتی است؟

در بازار انحصاری یک کالا، فقط یک تولیدکننده یا فروشنده وجود دارد، اما در بازار رقابتی تعداد فروشندگان با تولید کنندگان زیاد می باشند. در وضعیت انحصار، خریداران مجبورند به سراغ انحصارگر بروند؛

زیرا امکان دیگری برایشان وجود ندارد، اما در وضعیت رقابت، خریداران، قدرت انتخاب دارند و می توانند به سراغ هر فروشنده بروند.

در بازار انحصاری، قیمت را انحصارگر تعیین می کند، ولی در بازار رقابتی، میزان عرضه و تقاضای بازار است که به قیمت تعادلی می رسد.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه