جواب فعالیت های درس سیزدهم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها


haladars آذر 24, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت های درس سیزدهم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس سیزدهم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس سیزدهم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس سیزدهم اقتصاد دهم

image 87

در مورد تحولات اقتصادی ایران از سال ۱۳۰۰ تا زمان پیروزی انقلاب گفت وگو کنید.

در این دوران، سرمایه گذاری در صنایع و کشاورزی و علمی و آموزشی از سوی مقامات حاکم صورت می گرفت و در نتیجه این صنایع به صورت وابسته به حکومت و دولت در می آمدند. از طرفی با تسلط دولت بر اقتصاد، سرمایه گذاری خصوصی کاهش یافت. افزایش فروش و قیمت نفت به دولت امکان اجرای برنامه های اقتصادی آرمانی را داده بود. در این برنامه ها شرکت های اقتصادی خارجی در اجرای طرح ها دست برتر را داشتند و این به نبود تکنولوژی مناسب در کشور مربوط می شد و نوعی وابستگی ایجاد می کرد. اجرای برنامه های اقتصادی با توسعه اجتماعی و سیاسی هماهنگی نداشت و در نتیجه، این دستاوردهای اقتصادی پشتوانه ملی کسب نکرد.

جواب فعالیت صفحه 131 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 131 اقتصاد دهم

با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مختصری از اصل ۴۴ به کلاس ارائه کنید.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد، گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد: «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداریف بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. در این اصل بر خصوصی سازی هم تأکید شده است.

جواب فعالیت صفحه 132 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 132 اقتصاد دهم

کشورها برای حفاظت از محیط زیست خود، صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی آب و هوا، چه اقداماتی را انجام داده اند؟ در این مورد گفت وگو کنید.

هماهنگی و جلب همکاری با کشورهای دیگر، در جهت کاستن از آلودگی های زیست محیطی، اختصاص بودجه مخصوص برای صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی، توجه به آموزش شهروندان در جهت حفاظت از محیط زیست، برچیدن یا کاهش صنایع آلاینده مانند از رده خارج کردن خودروهای آلاینده، استفاده از فناوری های برتر و تکنولوژی های جدید.

با توجه به اهمیت محیط زیست به خصوص برای کشورهای توسعه یافته، قوانین و مقررات مدونی برای حفظ محیط زیست تنظیم شده است و پیگیری های قانونی انجام می گیرد. جلوگیری از ساخت وساز در محیطهای حفاظت شده، حفاظت از منابع طبیعی، کنترل آلاینده های محیط زیست، کمک به رسیدن به توسعه پایدار، اجرای اقتصادی سبز، همه و همه اقداماتی است که برای حفاظت از محیط زیست صورت می گیرد.

جواب فعالیت صفحه 133 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 133 اقتصاد دهم

در مورد تحولات اقتصادی ایران از پیروزی انقلاب تا پایان دهه اول انقلاب گفت وگو کنید.

در این دوره اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر حوادث انقلاب و جنگ قرار گرفت، واقعه انقلاب باعث به هم خوردن اوضاع حاکم بر اقتصاد ایران شد. صنایع نفتی کشور که بیشترین سهم را در اقتصاد ایران داشت، به دلیل تعطیلی و یا شرایط اضطراری بازده پایینی داشت. شرکتهای خصوصی آنچنانی در ایران وجود نداشت که بتواند در شرایط انقلاب به فعالیت خود ادامه دهد. بسیاری از سرمایه داران وابسته به حکومت هم سرمایه های خود را به خارج منتقل کرده بودند.

سپس وضعیت جنگی، شرایط فوق العاده ای برای اقتصاد ایران برقرار کرد و دولت انقلابی مجبور شد برای رفع نیازهای اولیه مردم به تشکیل تعاونی های مصرف برخی از کالاهای اساسی مبادرت ورزد. دولت به ناچار بر اقتصاد حاکم شد تا بر شرایط حاکم فایق آید. به تدریج با فروکش کردن جنگ، توجه به اصل خصوصی سازی و کاستن از نقش دولت مورد توجه قرار گرفت.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

جواب پرسش های درس سیزدهم اقتصاد دهم

جواب پرسش های درس سیزدهم اقتصاد دهم

 1- اقتصاد ایران در دوران صفویه چه ویژگی هایی داشت؟

در نیمه اول حکومت صفویه، علاوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت، که با سایر لایه های دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی مناسبی داشت.

اما دوره ی پایانی حکومت صفویه، حمله افغان و حتی کشورگشایی نادر و دست اندازی به اقتصاد هند، اقتصاد ایران را تضعیف و از کانون تحولات دور کرد. حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخ خود تصور درستی نداشتند و بدین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

۲- چه عواملی موجب تضعیف اقتصاد ایران در دوران قاجار شد؟

بی کفایتی و عیاشی حکام قاجار۔ تلاش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم

– اعطای امتیازات به وابستگاه و خادمان خود-

تأمین هزینه های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجملات

– از دست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایرانهزینه های شکست در جنگ۔

عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی سیاست های رکودی و انقباضی (افزایش بیش از حد مالیات)۔ نبود برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی۔

اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری

۔ تأسیس بانکهای روسی و انگلیسی

۔ سیل کالاهای خارجی

– همگی در دوران قاجار، صدمات جدی بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرد.

۳- آسیبهای برجای مانده بر پیکر اقتصاد ایران از دوره پهلوی را نام ببرید.

تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت خصوصی و عمومی واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان اجرای برنامه موسوم به انقلاب سفید (که به کشاورزی و اقتصاد روستایی لطمه زد) توسعه صنایع مونتاژ مصرف کالاهای کشورهای پیشرفته به ازای صادرات نفت۔ وابستگی دولت به واردات کالاها۔ غفلت از اقتصاد مردمی، آسیب هایی بر پیکر اقتصاد وارد کرد.

۴- ویژگیهای اساسی نظام اقتصادی کشور را از دیدگاه قانون اساسی فهرست کنید.

۱) اقتصاد وسیله است، نه هدف.

۲) تأمین استقلال و رهایی از وابستگی

۳) تلاش برای ریشه کن کردن فقر

۴) توجه به شأن و منزلت انسان

۵- در اصل چهل و سوم قانون اساسی برای رسیدن به استقلال اقتصادی بر چه نکات محوری تأکید شده است؟

در اصل چهل و سوم به حفظ آزادگی انسان، تأمین نیازهای اساسی برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع ضرر زدن به دیگران و انحصار و احتکار، منع اسراف و تبذیر، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر جهت توسعه و پیشرفت اقتصاد، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تأکید شده است.

۶- قانون اساسی، مشروع بودن مالکیت را چگونه مورد توجه قرار داده است؟

بر اساس اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی، ضمن محترم شمردن مالکیت مشروع که با رعایت قوانین کشور ایجاد می شود، بر مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غیر قانونی و نامشروع و بازگرداندن ثروتهای ناشی از این گونه اعمال، تأکید شده است.

۷- قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور، دولت را به چه کارهایی مکلف کرده است؟

دولت باید سعی کند موجبات رشد و شکوفایی تمام مناطق کشور را فراهم بیاورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم، بکوشد نابرابری بین مناطق را کاهش دهد و از بین ببرد.

۸- در قانون اساسی به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار چه تدبیری اندیشیده شده است؟

اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی می داند و بر ممنوعیت فعالیت های اقتصادی که تخریب غیر قابل جبران محیط زیست را به همراه داشته باشد و در نتیجه، امکان توسعه پایدار را از کشور بگیرد، تأکید کرده است.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه