در این نوشته با جواب فعالیت های درس ششم تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس ششم تاریخ دهم

درس 6 یونان و روم جواب فعالیت ۱ صفحه 54 تاریخ انسانی دهم

با همفکری، چند تفاوت نظام های مردم سالاری امروز را با مردم سالاری یونان باستان بیان کنید. 

در یونان باستان ، فقط مردان بالغ با والدین آتن که شهروند بودند اجازه رای دادن و مشارکت در امور شهر ایالت را داشتند و زنان ، برده ها و خارجیانی که در شهر زندگی می کردند از این حقوق محروم بودند.

به عبارت دیگر ، مشارکت سیاسی فقط برای تعداد معینی بود ، اما در نظام دموکراتیک امروز، همه مردم یک کشور می توانند در انواع انتخابات شرکت کرده و نمایندگان خود را انتخاب کنند.

جواب فعالیت ۲ صفحه 55 تاریخ انسانی دهم

با استفاده از نقشه طبیعی کشورهای یونان و ایتالیا، درباره ویژگی های جغرافیایی مشترک این کشورها که بر تاریخ و تمدن آنها تأثیر گذار بوده است، با یکدیگر گفت و گو کنید.

در این سرزمینها ، به دلیل وجود جزایر و سواحل مناسب و طولانی ، ناوبری و تجارت با دیگر مناطق همسایه صورت گرفت و این امر آنها را با دستاوردهای تمدن مصر ، شمال آفریقا ، فینیقیه ، آسیای صغیر و ایران آشنا کرد و انتقال داد. به اروپا و به شکوفایی تمدن آنها کمک زیادی کردند

جواب فعالیت های درس ششم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس ششم تاریخ دهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۵۹ تاریخ انسانی دهم

درباره وضع بردگان و موقعیت اجتماعی آنان در یونان و روم باستان تحقیق کنید و نتیجه آن را گزارش نمایید .

جنگهای جاری در یونان باستان منجر به استفاده از هزاران اسیر جنگی به عنوان برده و برخی از بردگان در معادن نقره و اسپارتان شد. بر اساس قانون افلاطون ، کسی که برده خود را می کشد پاک شناخته می شود و کسی که برده دیگری را می کشد باید بهای آن را به صاحب برده بپردازد.

هومر گفته بود هر کس برده شود ، زئوس نیمی از او را می گیرد. ارسطو برده ها را پست تر از افراد آزاد می دانست و معتقد بود که آنها برده به دنیا آمده اند و برای آنها بهتر است که برده به دنیا بیایند.

 در روم ، برده ها در انتهای هرم سیستم اجتماعی جامعه بودند و سخت ترین و کم اهمیت ترین کارها را انجام می دادند. اسرای جنگی برده محسوب می شدند. برده ها هیچ آزادی و اختیاری نداشتند. حتی بین برده ها طبقات مختلفی وجود داشت. به عنوان مثال ، زندگی روزمره برده که در معادن کار می کرد با زندگی روزمره یک برده تحصیل کرده که به عنوان معلم کار می کرد بسیار متفاوت بود.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس ششم تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.