جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم انسانی


haladars دی 30, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

 درس ۹ ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

جواب فعالیت ۱ صفحه ۸۳ تاریخ انسانی دهم

الف) مآخذ متن های شماره ۱ و ۲، جزو منابع دست اول تاریخ ایران باستان است یا منابع دست دوم؟ چرا؟

دست اول – چون دقیقا در همان زمان و به دستور خود کورش و داریوش نوشته شده است .

ب) با توجه به متن های صفحه قبل، شجره نامه کورش و داریوش هخامنشی را کامل کنید.

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

جواب فعالیت ۲ صفحه 84 تاریخ انسانی دهم

متن های زیر را بخوانید و احساس و درک خود را از شخصیت و اندیشه آشور بانیپال و کورش بزرگ در چند سطر بنویسید.

رفتار آشوربانیپال با غارت و ویرانی همراه بود و بسیاری از مردم ایلام را اسیر خود کرد. به اعتقادات مذهبی مردم نیز اهمیت نمی داد و عموما رفتارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی از خود نشان می داد. اگر رفتار کوروش هخامنشی با احترام به عقاید مردم بسیار انسانی و مسالمت آمیز بود. او بر خلاف آشور بانیپال کسی را به اسارت نگرفت، بردگی را نیز لغو کرد و دستور آزادی مردم را داد.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۷ تاریخ انسانی دهم

با توجه به مطالبی که در درس 6 راجع به دولت شهرهای یونانی خواندید، درباره علل و عوامل جنگهای یونان و ایران در دوره هخامنشیان با هم گفت و گو کنید.

رقابت و تسلط شهرهای آسیای صغیر بین ایران و یونان و مداخله یونانیان در این مناطق تحت تأثیر دولت هخامنشی به جنگ های ایران و یونان منجر شده بود. پس از شکست ایران در جنگ با یونان، پادشاهان هخامنشی در جنگ های داخلی بین دولت شهرهای یونان، سیاست حمایت از اسپارت را برگزیدند که باعث ضعف عمومی یونانیان شد.

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

جواب فعالیت 2 صفحه ۸۸ تاریخ انسانی دهم

الف – منظور نویسنده از اصطلاح اسلحه طلایی چیست؟

سکه های طلا که داریوش هخامنشی به عنوان یه حربه سیاسی در جنگ های داخلی یونان به کار برد.

ب – به نظر شما چرا با وجود حمایت حکومت هخامنشی از اسپارت در جنگ های پلوپونزی، ایرانیان نمی خواستند این جنگ ها غالب و مغلوبی داشته باشد؟

چون نمی خواستند جنگ تمام شود، می خواستند جنگ را طولانی کنند تا مخالفان کاملا ضعیف شوند و دولت هخامنشی تسلط خود را بر شهرهای یونانی آسیای صغیر حفظ کند و از دخالت یونانیان در آنجا جلو گیری کند.

جواب فعالیت 5 صفحه ۸۸ تاریخ انسانی دهم

با استفاده از جدول شاهان هخامنشی که دبیر محترم در اختیار شما قرار می دهد، نمودار خط زمان دوران هخامنشی را ترسیم نمایید .

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم

تهیه کننده جواب فعالیت های درس نهم تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه