جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس هشتم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم

بخش سوم: توسعه اقتصادی
فصل اول: رشد، تىسعه و پیشرفت

جواب فعالیت صفحه 80 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۸۰ اقتصاد دهم

هریک از شما در منطقه خود، مواردی را فهرست کنید که بیانگر رشد و توسعه است. آن گاه فهرست خود را با فهرست های هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

در فهرستی که به وسیله ی دانش آموزان تهیه میشود، مواردی که صرفا به افزایش تولید مربوط می شود و جنبهی کمی دارد، بیانگر رشد خواهند بود. (در این حالت تحولات کیفی و استفاده از روشها و فنون پیشرفته که باعث افزایش تولید می گردد، مطرح نمی باشد اما مواردی که در آنها، افزایش تولید، در نتیجه استفاده از روش های بهتر و فن آوری مناسب تر می باشد، بیانگر توسعه خواهد بود.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

مثلا در منطقه ای اگر یک کارخانه ریسندگی به جای ۲ ماشین از ۴ ماشین ریسندگی در مرحله بعد استفاده کند، ممکن است تولید این کارخانه به ۲ برابر افزایش یابد که نشان دهنده ی رشد است ولی اگر همان کارخانه به جای ۲ ماشین قدیمی از ۲ ماشین پیشرفته با تکنولوژی بهتر استفاده کند، هم تولید زیاد می شود و هم تحول کیفی به وجود آمده است که نشان دهندهی توسعه است.

جواب فعالیت صفحه 81 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۸۱ اقتصاد دهم

این موارد را در میان خویشاوندان خود طی پنجاه سال گذشته بررسی کنید.

الف) متوسط سطح تحصیلات

ب) متوسط طول عمر بر عهدهی دانش آموز) توضیح مورد

الف) برای بررسی متوسط سطح تحصیلات خویشاوندان بزرگسالان خود در یک زمان معینی) می توان آنها را به چهار گروه زیر دیپلمدیپلم لیسانس و بالاتر تقسیم کرد و تعداد افراد هر گروه را مشخص نمود. میانگینی را برای آنها در نظر گرفت. روش دیگر این که مجموع سالهای تحصیلی همه ی خویشاوندان بزرگسالان خود را در نظر گرفته و بر تعداد افراد مورد نظر تقسیم کرد. به عنوان مثال اگر ۸ به دست آمد، بیانگر زیر دیپلم و اگر ۱۲ به دست آمد، بیانگر دیپلم خواهد بود و الى آخر (در بررسی متوسط سطح تحصیلات، خردسالانی که هنوز به سن تحصیل نرسیده اند، لحاظ نمیشوند.)

توضیح مورد ب) برای بررسی متوسط طول عمر خویشاوندان، یک دوره ی زمانی (یک سال یا بیشتر) را در نظر میگیریم. سن همه اقوام فوت شده در این دوره ی زمانی را در نظر گرفته، مجموع آنها را حساب می کنیم و بر تعداد افراد فوت شده تقسیم می کنیم، متوسط طول عمر خویشاوندان به دست می آید. مثلا اگر در میان خویشاوندان ۲ نفر در طول یک سال به علل مختلف فوت کند و یکی از آنها ۲۰ سال و دیگری ۷۴ سال سن داشته باشند، متوسط طول عمر آنها ۴۷ خواهد بود چون ۴۷ = ” ” (هر چه دورهی زمانی را طولانی تر در نظر بگیریم، بررسی دقیق تر خواهد بود.)

جواب فعالیت صفحه 82 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه ۸۲ اقتصاد دهم

با مراجعه به سایت زیر آمار مربوط به کشور ایران را با گروه کشورهای مذکور در جدول بالا مقایسه کنید.

جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس هشتم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس هشتم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس هشتم اقتصاد دهم

 ۱- چرا مطالعه مبحث رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت بسیار است؟

چون تلاش می کند علت توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته را بیابد و روش های عملی برای رفع موانع پیشرفت این کشورها، ارائه کند.

۲- تولید یک کارخانه خودروسازی در سال ۱۳۸۶ ، هشتاد هزار و در سال ۱۳۸۷، نود هزار دستگاه از همان نوع بوده است. به نظر شما، این کارخانه با رشد روبه رو بوده است با توسعه؟ چرا؟

افزایش رشد. چون افزایش تولید کارخانه، همراه با بهبود کیفی در تولید یا فناوری بهتر نبوده است و فقط جنبه کمی داشته است.

۳- برای اندازه گیری میزان توسعه انسانی از چه معیارهایی استفاده می کنند؟

توسعه در کنار افزایش تولید، بر تغییرات و تحولات کیفی دیگری نیز دلالت دارد و از این رو آن را می توان مفهومی کمی و کیفی دانست. بنابراین برای تعیین آن، استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهایی نادرست به نظر می رسد.

به همین دلیل در کنار درآمد سرانه از معیارتکمیلی دیگری نیز استفاده می شود. شاخص توسعه ی انسانی « H.D.I » که ترکیبی از چند شاخص مثل تولید ناخالص ملی، نرخ باسوادی بزرگسالان، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم و میزان ثبت نام واجدان شرایط تحصیل در مدارس است، شاخص مهمی برای اندازه گیری توسعه استفاده میشود.

۴- چرا به طور قطع نمی توان از معیار درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه استفاده کرد؟

چون توسعه، علاوه بر افزایش کمی تولید، تغییرات کیفی را نیز به همراه دارد. بنابراین برای اندازه گیری آن استفاده از شاخص درآمد سرانه (که یک معیار کمی است) به تنهایی نادرست به نظر می رسد.

۵- چرا بهتر است به جای توسعه از واژه پیشرفت استفاده کنیم؟

گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی می شود، از سوی دیگر الگوهای توسعه به طور معمول به تفاوت های بومی و محلی کشورها و همچنین به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزشهای اجتماعی آنها توجه لازم را ندارند، در صورتی که در پیشرفت به موقعیت های گوناگون مثل وضعیت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی توجه می شود.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • Mohammad reza

    چرا سوال بیکاری و رکود چیست رو نزاشتین این درس پر سواله