جواب فعالیت های درس پنجم اقتصاد دهم + جواب پرسش ها

در این نوشته با جواب فعالیت های درس پنجم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس پنجم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس پنجم اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 55 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 55 اقتصاد دهم

با راهنمایی بزرگ ترها چند پول فلزی، که در گذشته در معاملات مورد استفاده قرار می گرفته است، را نام ببرید و بررسی کنید که چرا این پول های فلزی از دور خارج شد.

بر اساس شواهد تاریخی، دو نمونه از پول های فلزی طلا و نقره که در ایران باستان (عهد هخامنشی) مورد استفاده قرار می گرفته؛ یکی «دریک» و دیگری «شکل» نام داشته است. ضمنا پولهای فلزی نظیر اشرفی، عباسی، شاهی، صناری و قران نیز نمونه پولهای تاریخ گذشته ایران بوده است.

محدودیت و کمیابی فلزاتی مثل طلا و نقره باعث محدودیت ضرب این گونه سکه ها می شد و از طرفی چون جمعیت افزایش یافت و مبادلات گسترش پیدا کرد، نیاز به پول بیشتر بود که پول های فلزی نمی توانست این نیاز را برآورده سازد و به ناچار جوامع اقدام به ابداع پول دیگری کردند که همان پول کاغذی (اسکناس) بود.

از طرفی، حمل و نقل پول فلزی مشکل بود و امکان استفاده از آن در مبادلات بزرگ، سخت و دشوار بود. بدین ترتیب، پولهای فلزی از دور خارج شدند.

جواب فعالیت صفحه 56 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 56 اقتصاد دهم

در مورد مزایای استفاده از چک و کارت اعتباری و روش های دیگر پرداخت الکترونیکی و اینترنتی در معاملات به جای پول نقد بحث کنید.

استفاده از چک به جای پول نقد در معاملات باعث میشود که اولا، مشکل حمل و نقل پول نقل از جایی به جای دیگر از بین برود. ثانیه امکان دستبرد و سرقت پول کاهش یابد. ثالثا به علت عدم دست به دست شدن اسکناس به وسیله ی مردم، از فرسایش و پاره شدن آن جلوگیری می شود و در نتیجه هزینه ی چاپ اسکناس برای دولت کاهش می یابد، مبادلات تسهیل می شود.

سپرده های بانکی افزایش می یابد و این امر تأثیر مثبتی در میزان اعتبارات بانکی و در نتیجه رشد و توسعه ی اقتصاد کشور دارد. استفاده از کارت اعتباری و دیگر روش های اینترنتی به جای پول نقد باعث میشود که اولا انتقال مبالغ بسیار آسان باشد، ثانیه سرعت انتقال بالاست، ثالثا دقت انتقال بالاست.

جواب فعالیت صفحه 60 اقتصاد دهم
جواب فعالیت صفحه 60 اقتصاد دهم

گفته شد که افزایش حجم پول باعث بروز توڑم می شود. به نظر شما این افزایش حجم پول واقعی است یا اسمی؟

جواب فعالیت های درس پنجم اقتصاد دهم
جواب فعالیت های درس پنجم اقتصاد دهم

افزایش حجم پول در صورتی که همراه با افزایش حجم تولید در جامعه نباشد، موجب بروز تورم می شود و چون در این حالت افزایش پول بدون اینکه تأثیری در افزایش تولید داشته باشد، فقط قدرت خرید و تقاضای مردم را افزایش داده و این فزونی تقاضا نسبت به عرضه، تورم را به دنبال دارد.

جواب پرسش های درس پنجم اقتصاد دهم
جواب پرسش های درس پنجم اقتصاد دهم

١- انتخاب فلزات به عنوان پول چه مزایا و چه مشکلاتی داشت؟

مزایا: فلزاتی مانند طلا و نقره نه تنها فسادناپذیرند، بلکه حجم کمی دارند و حمل و نقل آنها بسیار آسان بود. انتخاب این فلزات موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملتها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل و نقل رونق گرفت.

همچنین باعث تشویق افراد به فعالیت های مختلف شد و زمینه ی اندوخته شدن ثروتهای بزرگ را نیز فراهم ساخت. مشکلات: محدود بودن میزان طلا و نقرهی در دسترس بشر- در مبادلات با حجم زیاد، پول فلزی وسیلهی پرداخت مناسبی نبود؛ چون حمل آن مشکل بود.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

۲- چه عواملی موجب پیدایش پول کاغذی شد؟

  پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکلات جدیدی را در عرصه ی مبادله به همراه داشت و پول فلزی که پیش از این در معاملات کوچک بسیار کارساز بود،

در گذر تحولات اقتصادی و جمعیت و ظهور معاملات بزرگ و گسترده بین افراد و جوامع با مشکلاتی روبه رو شد. بنابراین، انسانها برای حل این مشکلات، پول کاغذی را ابداع و در معاملات خود مورد استفاده قرار دادند.

۳- به نظر شما، استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس برای جامعه چه مزایایی دارد؟

 استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری باعث می شود که پول نقد بین افراد کمتر رد و بدل شود و بنابراین، افراد مجبور به حمل پول نقد همراه خود نیستند. میزان پول نقد در گردش کاسته می شود.

هزینه ی چاپ اسکناس جدید کاهش می یابد؛ چون کمتر در معرض فرسودگی و دست به دست شدن قرار میگیرد که این خود، کمکی به دولت است. دزدی و سرقت پول کاهش می یابد.

عدم کاهش سپرده های بانکی میتواند به افزایش اعتبارات کمک می کند و در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

۴- به نظر شما، بین ارزش پول و حجم آن چه ارتباطی هست؟ 

حجم پول باید با تولید در جامعه تناسب داشته باشد. هرچه حجم پول نسبت به تولید در جامعه کمتر باشد، قدرت خرید پول و به عبارت دیگر، ارزش پول بیشتر می شود. اما اگر افزایش حجم پول همراه با افزایش تولید نباشد، قدرت خرید پول و در نتیجه ارزش پول کاهش می یابد. (رابطه معکوس) 

۵۔ رابطہ توڑم و ارزش پول را تجزیه و تحلیل کنید.

تورم افزایش قیمت ها و ارزش پول رابطهی معکوس دارند؛ یعنی وجود تورم در جامعه باعث کاهش ارزش پول میشود و بالعکس؛ وقتی سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، به معنای این است که پول، قدرت خرید خود را از دست داده و ارزش واحد پول کاهش یافته است.

پس می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد. اگر قیمت ها افزایش یابد (تورم)، قدرت خرید پول و در نتیجه ارزش پول کاهش می یابد و بالعکس، اگر قیمت ها کاهش یابد، به معنای این است که قدرت خرید پول و ارزش پولی افزایش یافته است.

۶- نشر اسکناس در چه صورت موجب ایجاد تورم در جامعه می شود؟

اگر افزایش پول در جامعه با افزایش حجم تولید و سطح اشتغال هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود. چون در این حالت، نشر اسکناس بدون اینکه تأثیری در افزایش تولید داشته باشد فقط قدرت خرید و تقاضای مردم را افزایش می دهد و این فزونی تقاضا نسبت به عرضه، تورم را به دنبال خواهد داشت.

۷- فرضکنید دولت با خلق پول بدون پشتوانه، حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد. توضیح دهید که در صورت بروز توڑم آیا قدرت خرید کارکنان افزایش یافته است؟

 خیر؛ چون در این حالت با نشر پول بدون اینکه تأثیری در افزایش تولید داشته باشد، فقط قدرت خرید و تقاضای مردم را افزایش می دهد و این فزونی تقاضا نسبت به عرضه، تورم را به دنبال خواهد داشت.

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.