در این نوشته با جواب فعالیت های درس یازدهم اقتصاد دهم همراه شما انسانی های دهمی هستیم . گام به گام درس یازدهم اقتصاد دهم به همراه جواب پرسش ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

جواب فعالیت های درس یازدهم اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 99 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 99 اقتصاد دهم

اگر یک خانواده، سازمان یا کشور بودجه نداشته باشد، با چه مشکلاتی مواجه می شود؟

برای اداره خانواده، سازمان یا کشور مخارج و هزینه هایی وجود دارد، که میزان این مخارج در وضعیت های مختلف متفاوت است. همچنین درآمدهایی نیز وجود دارد که پیش بینی این درآمدها و هزینه ها جهت دوام بسیار مؤثر است. به عبارتی با این پیش بینی می توان متوجه شد که ما در آینده چه وضعیتی خواهیم داشت.

همچنین وجود بودجه، الزاماتی ایجاد می کند تا دخل و خرج را با یکدیگر متناسب کنیم تا در آینده با مشکل روبه رو نشویم. چون بودجه، سهم امور مختلف در خانواده، سازمان یا کشور را مشخص می کند، در صورت نبودن بودجه، نظم مالی در این نهادها برقرار نمی شود، برنامه ها و چارچوب مخارج تنظیم نمی شود و این باعث اختلال در اداره خانواده، سازمان یا کشور می شود. سطح رفاه و امنیت کشور کاهش می یابد و تولیدات و خدمات از رونق می افتند.

جواب فعالیت صفحه 100 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 100 اقتصاد دهم

قانون بودجه سال جاری را از سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مجلس به دست آورید و گزارشی از برخی بندها و تبصره ها تهیه کنید.

بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ( ۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال فایل کامل قانون بودجه در سال جاری را می توانید از صفحه اصلی سایت

http://www.mporg.ir

دانلود کنید.

جواب فعالیت صفحه 101 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 101 اقتصاد دهم

تحقیق کنید کدام سازمانهای توسعه ای درآمدهای خود را به خزانه داری کل واریز نمی کنند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

جواب فعالیت صفحه 104 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 104 اقتصاد دهم

 اگر در میان بستگان شما به تازگی کسی معامله ای انجام داده است خانه با خودرو)، بررسی کنید که چه مقدار مالیات بر نقل و انتقال دارایی پرداخته است.

با توجه به ارزش خانه یا خودرو، میزان مالیات بر نقل و انتقال دارایی تعیین می شود. مثلا سازمان امور مالیاتی کشور قیمت فروش را مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروی ساخت و مونتاژ داخل برای سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته است. مبنای محاسبه خودروهای وارداتی مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو است. برای مثال به یک خودروی پژو پارس اتوماتیک با بهای فروش ۳۶ میلیون تومان با مدل ۱۳۹۴ به میزان ۳۶۰ هزار تومان مالیات تعلق می گیرد.

جواب فعالیت صفحه 106 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 106 اقتصاد دهم

محاسبه مالیات با کدام نرخ، عدالت مالیاتی بیشتری را ممکن می سازد؟ در این مورد در کلاس گفت و گو کنید.

به عهدهی دانش آموز) توضیح: به نظر می رسد مالیات با نرخ تصاعدی بهتر باشد، زیرا به این وسیله از افرادی که درآمد و دارایی بالاتری دارند نسبت به افراد کم درآمد مالیات بیشتری دریافت می شود، به عبارتی با دریافت مالیات با نرخ تصاعدی، تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه تا حدودی میسر می شود. البته به نظر می رسد دریافت مالیات به صورت تصاعدی طبقه ای باز بهتر باشد تا با افزایش درآمد یا دارایی، مالیات از سطوح طبقه بندی شده دریافت گردد.

همچنین ببینید: گام به گام عربی دهم انسانی

جواب فعالیت صفحه 108 اقتصاد دهم

جواب فعالیت صفحه 108 اقتصاد دهم

آثار اقتصادی ، هزینه های صرف شده در آموزش نیروی انسانی (مثلا برای یک پزشک) کدام است؟

الف) برای فرد بعضی از آثار این نوع هزینه ها برای فرد عبارت است از: ۱) سلامت جسمی و روانی فرد

۲) به وجود آمدن امکان فعالیت اقتصادی یا کار برای فرد

۳) به وجود آمدن امکان تأمین معیشت برای فرد و خانواده

۴) استقلال مالی فرد

ب) برای جامعه بعضی از آثار این نوع هزینه ها برای جامعه عبارت است از:

۱) افزایش سطح بهداشت در جامعه و کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماریها

۲) پرورش انسان های سالم و کارآمد در جامعه

۳) بالارفتن قدرت تولید جامعه و در نتیجه رشد و توسعه ی اقتصادی کشور

۴) کمک به استقلال کشور و عدم وابستگی آن به قدرتهای سلطه گر جهانی

جواب پرسش های درس یازدهم اقتصاد دهم

جواب پرسش های درس یازدهم اقتصاد دهم

١- به نظر شما ، بودجه و صورت حساب با هم چه تفاوتی دارند؟

صورت حساب از دفاتر و اسناد استخراج می گردد و به مخارج هزینه شده یا درآمدهای وصول شده مربوط می شود ولی بودجه یک سند پیش بینی درآمد. مخارج و یک برنامه کار برای آینده است.

ارقام صورت حساب دقیق است و اما ارقام بودجه به طور تقریبی و تخمینی تعیین می شوند و پس از یک سال تفاوت ارقام پیش بینی شده با مخارج واقعی مقایسه می گردد و درآمدهای واقعی وصول مشخص می شوند.

۲- چگونه میتوان اهداف دولت را به وسیله بودجه ارزیابی کرد؟

با توجه به این که دستگاههای مالی درآمد محدودی دارند و هدف های متعددی برای مصرف این درآمدها وجود دارد، بودجه میتواند بیانگر ارزش نسبی اهداف تعیین شده باشد، بدین ترتیب سهم هر هدف در کل بودجه، نشان دهنده ی اهمیت آن از دید دولت است.

اگر دولت برای هدف خاصی اهمیت بیشتری قائل باشد، سهم این هدف را در بودجه افزایش خواهد داد. بنابراین با بررسی سهم اهداف مختلف در بودجه می توان اهمیت آن را از دید دولت بررسی و ارزیابی کرد.

۳- چه تفاوتی بین لایحه بودجه و قانون بودجه هست؟

متن پیشنهادی بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه مدیریت و برنامه ریزی کشور در ایران) تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود، لایحه بودجه مینامند. پس از به تصویب رسیدن لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی این لایحه به قانون بودجه تبدیل می شود.

۴- نظارت بر اجرای بودجه به عهده کدام ارگان است و چگونه صورت می گیرد؟

در تمام کشورها حق نظارت بر اجرای بودجه برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. معمولا این وظیفه و ارائه سند تفریغ بر عهدهی دیوان محاسبات است که اعضای آن را مجلس انتخاب می کند. در جمهوری اسلامی به موجب قانون اساسی، دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

این دیوان وظیفه دارد که به تمام حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی رسیدگی کند که به گونه ای از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تا هیچ هزینه ای از محل اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.

۵- ویژگی های مالیات غیر مستقیم را ذکر کنید.

۱) پرداخت کننده نهایی آن مشخص و معین نیست و امکان انتقال بار مالیاتی بسیار زیاد است.

۲) تمام کسانی که یک کالا را مصرف می کنند، به نسبت مصرف خود و نه به نسبت درآمدشان، مالیات می پردازند.

۶- در مورد بار مالیاتی و پایه مالیاتی توضیح دهید.

گاهی اوقات مؤدی مالیات (تولیدکننده یا فروشنده)، پرداخت کننده اصلی و نهایی مالیات نیست و چه بسا «با مالیاتی» را به دوش مصرف کننده یا فرد دیگری منتقل کند؛ به طور مثال چون مسکن کالای ضروری است، اگر دولت برای مسکن استیجاری مالیات وضع کند، بار مالیات به مستأجر منتقل می شود و به وی اصابت می کند.

آنچه را مالیات بر آن وضع می شود «پایه مالیاتی» می نامند؛ به طور مثال از پارهای روایات بر می آید که حضرت علی علیه السلام در دوران زمامداری، افزون بر موارد نه گانه بر اسبها نیز زکات بست. در این صورت می گوییم ایشان پایه مالیاتی زکات را افزایش داده اند.

۷- پرداخت های انتقالی چیست و چرا دولت آنها را می پردازد؟

هزینه هایی است که دولت بلاعوض و به صورت هدفمند به منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، رفع نابرابری ها، حمایت از تولید یا گروههای خاص پرداخت می کند؛ برای مثال دولت پرداختهایی را برای حمایت از تولیدکننده (یارانه تولید و یا برای حمایت از نخبگان یا آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی انجام می دهد.

پرداخت به روستائیان تحت پوشش طرح شهید رجایی و یارانه ای که دولت به منظور ثابت نگاه داشتن قیمت ها و عرضه کالاهای اساسی مثل نان، قند، شکر و روغن نباتی هم می پردازد مثال هایی از پرداخت انتقالی است.

۸- چرا عده ای معتقدند که سرمایه گذاری های اجتماعی مهمترین سرمایه گذاری دولت است؟

زیرا سرمایه گذاری های اجتماعی باعث آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد می شود و بدون داشتن این نیروها، انجام سایر سرمایه گذاری ها و کسب استقلال اقتصادی فراهم نخواهد شد. مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، آموزش عالی، امور فرهنگی و هنر

برای مشاهده سایر دروس گام به گام اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.