جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم

 درس ۱۱ آیین کشور داری

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ تاریخ انسانی دهم

الف – درباره اهداف و انگیزه شاهان هخامنشی از طرح چنین ادعاهایی، با یکدیگر در کلاس گفت و گو کنید.

پادشاهان هخامنشی خود را مردمی نجیب و برگزیده می دانستند و اطاعت کامل را از مردم می خواستند. شاه بدین ترتیب مشروعیت حکومت خود را در میان مردم توجیه کرد و از شورش های احتمالی مردم و سایر خانواده ها جلوگیری کرد.

ب – تحقیق کنید که فره ایزدی یا فر کیانی در ایران باستان چه مفهومی داشته و ارتباط آن با ادعای اعطای مقام شاهی از سوی اهوره مزدا به شاهان هخامنشی، چه بوده است.

فرح یزدی نیروی مینوی و یزدی است که می توان آن را پدیده ای الهی دانست که توسط اهورامزدا به شخص شاه یا موبدان داده شده است. هر کس به آن دست یافت از رفاه و خوشبختی برخوردار شد. بدین ترتیب به پادشاه منزلت الهی داده شد و در نتیجه عموم مردم وجود شاه را به عنوان شخص اول کشور پذیرفتند و از او اطاعت کردند.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ تاریخ انسانی دهم

با یکدیگر همفکری کنید و پاسخ دهید:

الف – چرا در دوران هخامنشیان مأموران اداره بازرسی و نظارت، به عنوان «چشم و گوش شاه» شناخته می شدند؟

چون باید تمام اخبار مربوط به امور ملی و محلی مناطق مختلف را برای شاه می آوردند، به شاه کمک می کردند تا تمام کشور را کنترل کند و هیچ نقطه ای از خود باقی نگذاشتند. این مسئولیت معمولا بر عهده یکی از بستگان نزدیک شاه یا یکی از درباریان مورد اعتماد و وفادار به او بود بازرس و افسران تحت امر او مستقیما به نقاط مختلف قلمرو رفتند تا مطمئن شوند که مقامات دولتی وظایف خود را به درستی انجام می دهند و اوضاع کشور مرتب است.

ب- در زمان کنونی چه نهادها یا وزارت خانه هایی، تقریبا همان وظایفی را انجام میدهند که در آن زمان، مأموران برید انجام میدادند؟

وزارت اطلاعات – بازررسی – شهرداری – راه و شهرسازی – پست و مخابرات

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۲ تاریخ انسانی دهم

با توجه به شیوه حکومت اشکانیان، دلیل بیاورید که چرا تشکیلات اداری (دیوان سالاری در دوران آنان، به گستردگی تشکیلات اداری دوران هخامنشیان و ساسانیان نبود؟

از آنجا که حکومت اشکانی مانند حکومت های هخامنشی یا ساسانی، حکومتی متمرکز نبود که همه امور را در مکانی خاص و توسط افراد منتخب اداره کند، در این نوع حکومت ها ( پادشاهان قبیله ای مناطق مختلف دارای اقتدار و نوعی استقلال داخلی بودند. فقط در صورت لزوم ب کمک شاه می آمدند.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ تاریخ انسانی دهم

با راهنمایی دبیر خود، سه مورد دیگر از نقش برجسه های دوران ساسانی با موضوع دریافت تاج و حلقه شاهی از اهوره مزدا را جست وجو کنید و تصویر آنها را در کلاس نمایش دهید.

سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم – سنگ نگاره آناهیتا و نرسی در فارس – مجموعه تاریخی طاق بستان در کرمانشاه

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۰ تاریخ انسانی دهم

با راهنمایی دبیر خود، سنگ نوشته های داریوش یکم را بررسی نمایید و نکته های مربوط به عدالت و قضاوت را از آنها استخراج و فهرست کنید

لزوم راستگویی و مهربانی در عدالت و قضاوت – لزوم اطاعت و همکاری با پادشاهی – نیک منشی و دوری از بیدادگری و…

تهیه کننده جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه