جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم انسانی


haladars بهمن 1, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم

درس 14 دین و اعتقادات

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۹ تاریخ انسانی دهم

گزیده های بالا از سروده های زرتشت در کتاب اوستا را مطالعه کنید و پاسخ دهید که هریک از این گزیده ها ناظر بر کدام یک از اصول اعتقادی زرتشت است.

١- نقش امشاسبندان یا جاودانان مقدس برای یاری به اهورا مزدا در امر آفرینش و اداره امور جهان ۲- اشاره به مینوی نیک: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک

٣- اشاره به اعتقاد به جهان آخرت و روز داوری اعمال افراد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۳۱ تاریخ انسانی دهم

گزیده متن های صفحه قبل را به دقت مطالعه کنید و پس از همفکری با یکدیگر، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف – شواهدی که دلالت بر زرتشتی بودن هخامنشیان می کنند، کدام اند؟

اشاره به پرستش اهورا مزدا که در آیین زرتشتی به آن سفارش شده است و نیز آفرینش زمین و مردم توسط او که در سنگ نوشته داریوش بزرگ در کاخ آپادانای شوش، سنگ نوشته اردشیر دوم هخامنشی در کاخ آپادانای همدان و تاریخ هرودت به آن اشاره شده است.

ب- هرودت به چه تفاوت هایی درباره باورهای ایرانیان عصر هخامنشیان با اعتقادات یونانیان باستان اشاره کرده است؟

یونانیان، خداوند را مانند سرشت انسان های میدانند و برای آنها تندیس و پرستشگاه و محراب می ساختند. اما ایرانیان به این اعتقاد نداشتند و بیش به خدای واحد ایمان داشتند و خورشید و ماه و زمین و آتش و باد را می پرستیدند.

تهیه کننده جواب فعالیت های درس 14 تاریخ دهم: جناب آقای بهرام شفیعی

براش مشاهده سایر دروس گام به گام تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه